Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Διεύθυνση

Τσόχα 5, Τ.Κ. 11521
Αμπελόκηποι, Αθήνα

Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2027000
Fax: 210 6475818
e-mail: info@eom.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών

Τηλέφωνα: 213 2027020 – 213 2027028 – 213 2027009
213 2027016 – 213 2027010
e-mail: donors@eom.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και Μονάδων Ομφαλοπλακουντικού Αίματος

Τηλέφωνα: 213 2027014 – 213 2027013
213 2027015 – 213 2027032
e-mail: donorsaak@eom.gr

Για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

e-mail: dpo@eom.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο