ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΧΩ >

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος δεν είναι εγγεγραμμένος ούτε στο Μητρώο Δωρητών ούτε στο Μητρώο Αρνητών, τότε την απόφαση για την Δωρεά Οργάνων και Ιστών την λαμβάνει η οικογένειά του.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ

Ο ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να προσέρχεται στα γραφεία του Ε.ΟΜ. και να υποβάλλει αυτοπροσώπως την δήλωσή του. Θα πρέπει να έχει μαζί του την Αστυνομική του Ταυτότητα και να γνωρίζει τον Α.Μ.Κ.Α. του.

Η προμήθεια και συμπλήρωση της αίτησης καθώς και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος πολίτης αποστέλλει ταχυδρομικώς την αίτησή του στον Ε.Ο.Μ.

Ο ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να υποβάλλει τη δήλωσή του και μέσω Διαδικτύου, με την χρήση των στοιχείων πρόσβασης του TaxisNet (Όνομα Χρήστη, Κωδικός Πρόσβασης ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 213 2027020 – 213 2027028 – 213 2027009 – 213 2027016 – 213 2027010
και στο e-mail: donors@eom.gr

Έντυπα Δηλώσεων

Τα απαραίτητα έντυπα της κατά περίπτωση δήλωσης του πολίτη, διατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους.

  1. Έντυπο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών
  2. Έντυπο Άρνησης Δωρεάς Οργάνων και Ιστών
  3. Έντυπο Διαγραφής από το Μητρώο Δωρητών/Αρνητών Οργάνων και Ιστών

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Για την υποβολή της δήλωσης μέσω διαδικτύου θα πρέπει:

1. Να ακολουθήσετε έναν από τους ανωτέρω συνδέσμους
2. Να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία πρόσβασης στο TaxisNet
3. Να επιλέξετε το είδος της δήλωσης που επιθυμείτε να υποβάλετε
4. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν
5. Να υποβάλετε την δήλωσή σας

ΓΙΝΕ ΔΩΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η απόφαση είναι δική σου!
Μετάβαση στο περιεχόμενο