Εθνικό Μητρώο Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και Μονάδων Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) καταρτίζει, τηρεί και διαχειρίζεται ένα και ενιαίο για όλη την επικράτεια «Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος».

Στο Εθνικό Μητρώο καταγράφονται υποχρεωτικά:

  • όλοι οι ενήλικοι εθελοντές δότες αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (Μητρώο Δοτών) που έχουν εγγραφεί ως εθελοντές δότες και
  • όλες οι μονάδες Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος (Μητρώο Μονάδων Οπ.Α) που προορίζονται για αλλογενή μη συγγενική μεταμόσχευση και έχουν καταγραφεί και φυλάσσονται σε αδειοδοτημένες Τράπεζες Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος.

Ο ΕΟΜ είναι η αρμόδια αρχή  για την ενσωμάτωση των δεδομένων του «Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος» στη βάση δεδομένων του  Παγκόσμιου Συνδέσμου Δοτών Μυελού (World Marrow Donor Association, WMDA) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει τo WMDA.

Το Εθνικό Μητρώο με την προσφορά των Ελλήνων πολιτών ανέρχεται πλέον σε περισσότερους απο 120.000 εθελοντές δότες, ενισχύοντας τη δυνατότητα θεραπείας ασθενών με κακοήθη και μη κακοήθη αιματολογικά νοσήματα.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο