Συντονιστική διαδικασία αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων

Ο ΕΟΜ είναι η αρμόδια αρχή  για τη συντονιστική διαδικασία, που αφορά στην αναζήτηση, λήψη και μεταφορά μοσχεύματος αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με σκοπό τη θεραπεία ασθενών με κακοήθη ή μη κακοήθη αιματολογικά νοσήματα.

Τα στάδια της συντονιστικής διαδικασίας αναζήτησης ιστοσυμβατού δότη αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων είναι:

  • Ο Ε.Ο.Μ., ως ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Μυελού των Οστών, δέχεται αιτήματα για την ανάγκη εύρεσης ιστοσυμβατού δότη από μεταμοσχευτικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Ο Κεντρικός Συντονιστής του ΕΟΜ ενεργοποιεί τη διαδικασία αναζήτησης ιστοσυμβατών δοτών στο Εθνικό Μητρώο και στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών.
  • Ο Κεντρικός Συντονιστής αποστέλλει τις λίστες των ιστοσυμβατών δοτών στα μεταμοσχευτικά κέντρα. Ο υπεύθυνος ιατρός του μεταμοσχευτικού κέντρου επιλέγει  τους καταλληλότερους υποψήφιους δότες και ενημερώνει σχετικά τον Ε.Ο.Μ. για να προχωρήσει στο αίτημα διενέργειας  περαιτέρω διαγνωστικών εξετάσεων.
  • Ο Κεντρικός Συντονιστής λαμβάνει  τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων και τα διαβιβάζει στον υπεύθυνο ιατρό του μεταμοσχευτικού κέντρου
  • Ο υπεύθυνος ιατρός του μεταμοσχευτικού κέντρου ενημερώνει τον Κεντρικό Συντονιστή για τον δότη που επιλέγεται.
  • Ο Ε.Ο.Μ. συντονίζει τη λήψη και μεταφορά του μοσχεύματος στο μεταμοσχευτικό κέντρο που νοσηλεύεται ο ασθενής.
  • Ο Ε.Ο.Μ. ενημερώνεται από το μεταμοσχευτικό κέντρο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταμόσχευσης.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο