Συντονιστική διαδικασία αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων

Ο ΕΟΜ είναι η αρμόδια αρχή  για τη συντονιστική διαδικασία, που αφορά στην αναζήτηση, λήψη και μεταφορά μοσχεύματος αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με σκοπό τη θεραπεία ασθενών με κακοήθη ή μη κακοήθη αιματολογικά νοσήματα.

Τα στάδια της συντονιστικής διαδικασίας αναζήτησης ιστοσυμβατού δότη αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων είναι:

  • Ο Ε.Ο.Μ., ως ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Μυελού των Οστών, δέχεται αιτήματα για την ανάγκη εύρεσης ιστοσυμβατού δότη από μεταμοσχευτικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Ο Κεντρικός Συντονιστής του ΕΟΜ ενεργοποιεί τη διαδικασία αναζήτησης ιστοσυμβατών δοτών στο Εθνικό Μητρώο και στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών.
  • Ο Κεντρικός Συντονιστής αποστέλλει τις λίστες των ιστοσυμβατών δοτών στα μεταμοσχευτικά κέντρα. Ο υπεύθυνος ιατρός του μεταμοσχευτικού κέντρου επιλέγει  τους καταλληλότερους υποψήφιους δότες και ενημερώνει σχετικά τον Ε.Ο.Μ. για να προχωρήσει στο αίτημα διενέργειας  περαιτέρω διαγνωστικών εξετάσεων.
  • Ο Κεντρικός Συντονιστής λαμβάνει  τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων και τα διαβιβάζει στον υπεύθυνο ιατρό του μεταμοσχευτικού κέντρου
  • Ο υπεύθυνος ιατρός του μεταμοσχευτικού κέντρου ενημερώνει τον Κεντρικό Συντονιστή για τον δότη που επιλέγεται.
  • Ο Ε.Ο.Μ. συντονίζει τη λήψη και μεταφορά του μοσχεύματος στο μεταμοσχευτικό κέντρο που νοσηλεύεται ο ασθενής.
  • Ο Ε.Ο.Μ. ενημερώνεται από το μεταμοσχευτικό κέντρο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταμόσχευσης.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ