Κέντρα δοτών

Οι υποψήφιοι εθελοντές δότες αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Δοτών, στα οποία πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων η προσέλκυση, η ενημέρωση και η συλλογή βιολογικού υλικού, με σκοπό την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων.

Στην Ελλάδα, τον ρόλο των Κέντρων Δοτών έχουν αναλάβει δυο κατηγορίες φορέων, τα ανοσολογικά εργαστήρια τριτοβάθμιων νοσοκομείων και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Εντός των προσεχών μηνών αναμένεται η έκδοση του νόμου για τη θεσμοθέτηση των Κέντρων Δοτών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:
213 2027013 – 213 2027014 – 213 2027015 – 213 2027032.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο