Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΔΟΤΗ – Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Ο ασθενής και ο υποψήφιος δότης πρέπει να είναι ταυτόσημοι σε ένα σύστημα αντιγόνων που ονομάζονται ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα (HLA, human leukocytic antigens). Ο κάθε άνθρωπος διαθέτει 12 HLA αντιγόνα τα οποία κληρονομεί από τους γονείς του (6 αντιγόνα καπό κάθε γονέα). Ένας ασθενής έχει πιθανότητα 25% να είναι απόλυτα συμβατός στα HLA με τον αδελφό η την αδελφή του. Ο ιδανικός δότης είναι ο απόλυτα συμβατός αδελφός , δυστυχώς όμως η πιθανότητα ύπαρξης είναι μικρότερη από 30% και αναμένεται να γίνει ακόμα μικρότερη λόγω της μείωσης των γεννήσεων και την επικράτηση των οικογενειών με ένα μόνο τέκνο.

Σε περίπτωση απουσίας συμβατού αδελφού η ανεύρεση συμβατού δότη γίνεται μέσα από την παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών αιμοποιητικών κυττάρων. Η παγκόσμια δεξαμενή ενσωματώνει όλα τα δεδομένα από τις επιμέρους δεξαμενές των διαφόρων κρατών. Ο αριθμός των δοτών στην παγκόσμια δεξαμενή προσεγγίζει τα 30.000.000 εθελοντών. Σε περίπτωση μη συμβατού αδελφού ο ιατρός του ασθενούς απευθύνεται στον ΕΟΜ για την έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης δότη από την παγκόσμια δεξαμενή. Η πιθανότητα ανεύρεσης δότη με ικανοποιητική συμβατότητα προσεγγίζει το 70% των περιπτώσεων. Είναι προφανές ότι προκειμένου για τους Έλληνες ασθενείς η πιθανότητα ανεύρεσης συμβατού δότη θα αυξηθεί με την δημιουργία μιας μεγάλης δεξαμενής εθελοντών Ελλήνων δοτών. Τα τελευταία χρόνια και με την σημαντική προσφορά συλλόγων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ο αριθμός των Ελλήνων εθελοντών δοτών προσεγγίζει τις 120.000 ενώ υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτός πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί ώστε να καταστεί εφικτή η ανεύρεση δότη για την πλειοψηφία των Ελλήνων ασθενών. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης μη-συγγενούς συμβατού δότη η μεταμόσχευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση ομφαλιοπλακουντιακων μοσχευμάτων. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει μεταμόσχευση με την χρήση μη-συμβατού συγγενούς δότη με ειδικό όμως πρωτόκολλο.

Η δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί ύψιστη πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης, προκαλεί ελάχιστη ταλαιπωρία στον δότη ενώ μπορεί να αποβεί σωτηρία για την ζωή ενός συνανθρώπου μας.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο