Ενημέρωση ασθενών

1Διαδικασία εγκρίσεων μεταβάσεων στο εξωτερικό

–   Οδηγίες μεταβάσεων στο εξωτερικό
–   Μονάδες μεταμόσχευσης – επικοινωνία για ραντεβού
–   Αίτηση μεταμόσχευσης
–   Αίτηση επανελέγχου

2Κορωνοϊος COVID-19 & Μεταμοσχεύσεις

–   Κορωνοϊος COVID-19 & Μεταμοσχεύσεις
–   Αρχικός Απολογισμός Κορωνοϊος COVID-19 & Μεταμοσχεύσεις

3Κορωνοϊος COVID-19 & Δότες Μυελού

–   Κορωνοϊος COVID-19 & Δότες Μυελού
–   Μέτρα προστασίας Δοτών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο