Συχνές ερωτήσεις

1Πως μπορώ να εγγραφώ στο Μητρώο Δωρητών;

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Δωρητών μπορεί να το κάνει συμπληρώνοντας τη «Δήλωση Δωρεάς Οργάνων και Ιστών», η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ εδώ και στα γραφεία του (Αν. Τσόχα 5, Αθήνα).
Οι τρόποι υποβολής της δήλωσης είναι: α) αυτοπροσώπως στην έδρα του ΕΟΜ, β) με συστημένη επιστολή προς τον ΕΟΜ, που περιέχει τη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, γ) ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής της ιστοσελίδας του ΕΟΜ και χρήσης των διαπιστευτηρίων του taxisnet (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης), δ) με κάθε άλλο τρόπο, που διασφαλίζει το γνήσιο της υπογραφής και ανακοινώνεται από τον ΕΟΜ. (Βλέπε Υπουργική Απόφαση: Αριθμ.Γ2γ/ΓΠ/76110/18 –  ΦΕΚ 4695 Β΄/19-10-2018)

2Πως μπορώ να εγγραφώ στο Μητρώο Αρνητών;

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Αρνητών μπορεί να το κάνει συμπληρώνοντας τη «Δήλωση Άρνησης Δωρεάς Οργάνων και Ιστών», η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ εδώ και στα γραφεία του (Αν. Τσόχα 5, Αθήνα).
Οι τρόποι υποβολής της δήλωσης είναι: α) αυτοπροσώπως στην έδρα του ΕΟΜ, β) με συστημένη επιστολή προς τον ΕΟΜ, που περιέχει τη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, γ) ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής της ιστοσελίδας του ΕΟΜ και χρήσης των διαπιστευτηρίων του taxisnet (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης), δ) με κάθε άλλο τρόπο, που διασφαλίζει το γνήσιο της υπογραφής και ανακοινώνεται από τον ΕΟΜ. (Βλέπε Υπουργική Απόφαση: Αριθμ.Γ2γ/ΓΠ/76110/18 –  ΦΕΚ 4695 Β΄/19-10-2018)

3Τι ισχύει αν δεν εγγραφώ ούτε στο Μητρώο Δωρητών ούτε στο Μητρώο Αρνητών;

Σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι ενταγμένος στο «Μητρώο Δωρητών» ή στο «Μητρώο Αρνητών», η απόφαση για την αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας.

4Έχω κάρτα δότη, ισχύει ακόμα η παλιά εγγραφή μου με το νέο νόμο;

Το παλαιό Μητρώο Δωρητών και οι αντίστοιχες κάρτες δότη δεν είναι πλέον σε ισχύ.

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να παραμείνει Δωρητής Οργάνων και Ιστών θα πρέπει να εγγραφεί στο νέο Μητρώο Δωρητών.

5Σε περίπτωση απώλειας της νέας κάρτας δότη, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Σε περίπτωση απώλειας, η κάρτα δότη αντικαθίσταται κατόπιν επικοινωνίας σας με τον Ε.Ο.Μ. και υποβολή αιτήματος αντικατάστασης. Ωστόσο, η έλλειψη της Κάρτας Δότη δεν συνεπάγεται διαγραφή από το «Εθνικό Μητρώο Δωρητών».

6Αν έχω εγγραφεί σε κάποιο από τα δύο Μητρώα και αλλάξω γνώμη τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ενταχθεί είτε στο «Μητρώο Δωρητών» είτε στο «Μητρώο Αρνητών», δύναται να διαγραφεί υποβάλλοντας τη «Δήλωση Διαγραφής από το Μητρώο Δωρητών ή Αρνητών Δωρεάς Οργάνων και Ιστών», η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ εδώ και στα γραφεία του (Αν. Τσόχα 5, Αθήνα).

Οι τρόποι υποβολής της δήλωσης είναι: α) αυτοπροσώπως στην έδρα του ΕΟΜ, β) με συστημένη επιστολή προς τον ΕΟΜ, που περιέχει τη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, γ) ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής της ιστοσελίδας του ΕΟΜ και χρήσης των διαπιστευτηρίων του taxisnet (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης), δ) με κάθε άλλο τρόπο, που διασφαλίζει το γνήσιο της υπογραφής και ανακοινώνεται από τον ΕΟΜ. (Βλέπε Υπουργική Απόφαση: Αριθμ.Γ2γ/ΓΠ/76110/18 –  ΦΕΚ 4695 Β΄/19-10-2018)

7Πως θα μπορούσα να τροποποιήσω τα στοιχεία της δήλωσής μου;

Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε κάποια από τα στοιχεία της δήλωσής σας θα πρέπει να διαγραφείτε και να εγγραφείτε εκ νέου στο Μητρώο της επιλογής σας.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο