Έκδοση & Αποστολή της Νέας Κάρτα Δωρητή Οργάνων & Ιστών

Έκδοση & Αποστολή της Νέας Κάρτα Δωρητή Οργάνων & Ιστών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

                                                Αθήνα, 31/12/2018

Έκδοση & Αποστολή της Νέας Κάρτα Δωρητή Οργάνων & Ιστών

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων προχώρησε στην έκδοση και αποστολή των πρώτων καρτών στους εγγεγραμμένους πολίτες του Εθνικού Μητρώου Δωρεάς Οργάνων και Ιστών. Η αποστολή των καρτών πραγματοποιήθηκε με συστημένη επιστολή μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

Ο ΕΟΜ ευχαριστεί  όλους τους πολίτες που εξέφρασαν έμπρακτα τη στήριξη τους στην Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών με την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων & Ιστών παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 213 2027020 – 213 2027028 – 213 2027009 – 213 2027016 – 213 2027010 και στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ www.eom.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο