Εξυπηρέτηση κοινού

Εξυπηρέτηση κοινού

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΦ/Φ.69/126/12316 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο ”Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού” (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), σας ενημερώνουμε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού στα εξής τηλέφωνα επικοινωνίας:

1) Τμήμα Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων & Συντονισμού: 2132027009

2) Τμήμα Μεταμόσχευσης Ιστών & Κυττάρων

Α. Συντονισμός: 2132027013
Β. Αδειοδοτήσεις: 2132027032

3) Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό: 2132027019

4) Γραμματεία – Πρωτόκολλο: 2132027001

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο