ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 3984/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 3984/2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) ΠΕ Ιατρό διάρκειας ενός (1) έτους, για την υλοποίηση του έργου «Καθοδήγηση-Υποστήριξη-Συντονισμός των Τοπικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων και Διαχείριση-Παρακολούθηση-Αξιολόγηση του έργου της πιλοτικής εφαρμογής (Α’ Φάση) του θεσμού των Τοπικών Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα».

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο